Στη Novaglass χρησιμοποιούμε σε πολλές κατασκευές χρώματα, βασιζόμενοι στα τυπικά χρώματα σύμφωνα με το Classic RAL System, το πιο δημοφιλές χρωματικό πρότυπο που χρησιμοποιείται σήμερα παγκοσμίως.

Αναλυτικά τα χρώματα μπορείτε να δείτε στην επίσημη σελίδα: www.ralcolor.com


Προσοχή!

Τα χρώματα ανάλογα την οθόνη, ενδέχεται να διαφέρουν από τα πρωτότυπα λόγω της φύσης της αναπαραγωγής χρωμάτων.

O πίνακας παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.