ΑρχικήΣυχνές ερωτήσειςΟι καμπίνες μπάνιου συνοδεύονται από εγγύηση;

Οι καμπίνες μπάνιου συνοδεύονται από εγγύηση;

29 Δεκ 2021

Ναι. Η εταιρεία μας εγγυάται την καλή λειτουργία των προϊόντων της και τη μη ελαττωματικότητα των υλικών της που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή παρέχοντας εγγύηση 2 ετών.

Τι καλύπτεται από την εγγύηση;

Τοποθέτηση από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της NovaGlass

Σε περίπτωση μη ομαλής λειτουργίας της καμπίνας λόγω κατασκευής ή τοποθέτησης, αναλαμβάνουμε την αποκατάσταση της βλάβης καθώς και την αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών εξαρτημάτων-μερών. Τα ανταλλακτικά, η εργασία επισκευής και η μεταφορά της καμπίνας στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρείας (αν κριθεί αναγκαίο από την εταιρεία), παρέχονται δωρεάν καθ΄ όλη τη διάρκεια της εγγύησης.

Χωρίς τοποθέτηση

Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάσει ελάττωμα εντός της χρονικής περιόδου εγγύησης παρέχεται δωρεάν αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος.

Τι δεν καλύπτεται από την εγγύηση;

Δεν καλύπτονται από την εγγύηση φθορές στα κρύσταλλα και στα ανοξείδωτα μέρη που προέρχονται από κακό χειρισμό ή καθαρισμό από καυστικά υλικά, καθώς και από κακή τήρηση των οδηγιών χρήσεως και συντήρησης.

 

Δεν καλύπτονται από την εγγύηση τα ευπαθή υλικά στεγανοποίησης της καμπίνας (πολυκαρμπονικά).

Δεν καλύπτονται από την εγγύηση βλάβες ή ζημιές στην υδραυλική εγκατάσταση (π.χ. τρύπημα σωληνώσεων) κατά την τοποθέτηση της καμπίνας, λόγω ελλιπούς ενημέρωσης από τον πελάτη.

Η ισχύς της εγγύησης διακόπτεται στην περίπτωση που θα γίνουν επισκευές ή επεμβάσεις στην καμπίνα από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.