Στρογγυλοί

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Φ αναφέρεται για να χαρακτηρίσει τη διάμετρο του κύκλου.