Ορθογώνιοι

Σημείωση : Διαστάσεις μικρότερες των 60x80 cm ΔΕΝ επιδέχονται αντιθαμβωτική μεμβράνη.